HESAP VEREBİLİRLİK İLETİŞİMİ

#repman2023

RepMan itibar Araştırmaları Merkezi 2023 yılında “Hesap Verebilirlik İletişimi” temasını paydaşlarıyla tartışıyor.

6 Şubat 2023’de Kahraman Maraş merkezli yaşadığımız iki büyük deprem hesap verebilirlik iletişimin ne kadar önemli ve öncelikli olduğunu da ortaya çıkardı. Kamu kurumları, sivil toplum ve özel şirketlerin böylesine büyük bir doğal afet karşısındaki performansı toplum tarafından en az depremlerin büyüklüğü kadar etkin bir şekilde sorgulandı.

Bu doğal  afeti yaşamamış olsaydık bile hesap verebilirlik iletişimi itibar yönetiminin baş ucundaki konular arasındaydı. Genel olarak değerlendirdiğimizde başta iklim krizi ve bunun hemen yanı başındaki kaotik sosyal, ekonomik ve siyasal gündem kurumların “güvenilirliğini” tehdit ediyor. Yakın geçmişe kadar şirketlerin bağımsız mali denetimler, iç kontrol ve iç denetim raporlamaları ile şeffaflık ve hesap verebilirlik alanlarını yönettiğine tanık olduk. Sosyal problemler ve ekolojik çevre ile ilgili gündemin daha üst sıralara tırmanması ile sürdürülebilirlik/kurumsal vatandaşlık raporları ve daha sonra toplumsal ve ekonomik etki raporları yine hesap verebilirlik hanesinde kayıt altına alınan performans alanları oldu.

Ancak, şimdi kurum itibarının “güvene” dönüşmesinde etkisi yüksek değerler “Hesap verebilirliğin” iletişimin ihmal edildiği tartışılıyor. Bu konularda nerelere odaklanmamız ve hangi çözüm araçlarını geliştirmemiz gerekiyor?

RepMan 2023 Programı Genel Bilgi

Tüm etkinlikler devam etmekte olan Covid-19 hassasiyeti nedeniyle  Sürdürülebilir Bir Dünya Linkedin/Youtube eşzamanlı canlı yayın ortamında yapılacaktır.

Etkinliklerin video kaydı Sürdürülebilir Bir Dünya ve RepMan Youtube ve www.repman.com.tr sayfalarında yer alacaktır.

Tüm etkinlikler 10:30-13:00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

Kurumsal Destekçilerimize Teşekkürler

RepMan etkinliklerinin düzenlenmesine büyük katkı veren; Allianz Türkiye, Eker, Kale Grubu, Panasonic, Yapı Kredi, Zorlu Grubu’na çok teşekkür ediyoruz.

Hesap verebilirlik iletişimi neden önemli?

Şubat 2023’de; kanaat önderleri ve iş dünyası temsilcileri ile RESPECT 2023 saha araştırması gerçekleştiriliyor. Araştırmanın sonuçları yıl boyunca tüm etkinliklerde ve web sayfasında yer alacak.

Türkiye’de kurumların hesap verebilirlik anlayışı, uygulamaları ve performanslarını değerlendirmek üzere iş dünyası profesyonelleri ve kanaat önderleri nezdinde CAWI (online) yöntem ile anket uygulaması gerçekleştirilecektir. İş dünyası nezdinde profesyoneller ile 50 görüşme, kanaat önderleri nezdinde 30 görüşme gerçekleştirilecektir. Araştırmada hesap verebilirlik ilkesi kapsamında ideal kurum yapısı, Türkiye’de bu ilkenin politika, süreç ve uygulamalardaki performansının konumu ve geliştirilecek alanların ne / neler olması gerektiği üzerine odaklanılması planlanmaktadır.

Doğal Afetlerin Gölgesinde
Hesap Verebilirlik İletişimi

İş dünyasında şeffaflık ve hesap verebilirlik adına yoğun bir çaba gözlemleniyor. Bu çabaların sonucunda üretilen çıktılar ile paydaşlar ne kadar tatmin oluyorlar? Paylaşılan içerikler ne kadar ikna edici? Şeffaflık ve hesap verebilirlik uygulamalarının “samimi” olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Yaşamış olduğumuz doğal afetler hesap verebilirlik iletişimi adına neleri doğru yaptığımızı ortaya koyuyor?

Liderlerin şeffaflık ve hesap verebilirlik politikalarının inşâ edilmesindeki rolü nerede başlıyor? Bu anlamda rol model olan liderler kimler?

RepMan Forum 2023 Salim Kadıbeşegil’in başkanlığında yönetilecek.

• Değerler bireysel olarak, kurumsal olarak hayatımızda ne işe yarıyor?
• Nelerin değer olacağına kim, nasıl karar veriyor?
• Değerler zaman içinde neden değişiyor?
• Hesap verebilirlik neden yükselen bir değer haline geliyor?
• Son yıllarda yaşadığımız doğal afetlerden sivil toplum olarak neler öğrendik?
• Yardımlaşma ve dayanışma duygusunun amacına ulaşması için hangi iyileştirme alanlarına yoğunlaşmak gerekir?
Konuşmacılar:
REPMAN FORUM 2023 VİDEOLAR
Nuran Aksu
Prof. Dr. Acar Baltaş
mert fırat
M. Serdar Kuzuloğlu
Prof Dr. Haluk Gürgen

Hesap Verebilirlik Yükselen Değer

HESAP VEREBİLİRLİK İÇİN İLETİŞİM ORTAMLARI VE ARAÇLARI

24 Nisan 2023
RepMan yılın ikinci etkinliğinde "hesap verebilirlik iletişimi ortamları ve araçlarını" tartışıyor. Hangi araçları ne zaman hangi paydaşlara yönelik kullanmak gerekiyor. Geri bildirim nasıl alınmalı, iyileştirme alanları nasıl yönetilmeli? Prof.Dr. Haluk Gürgen'in moderatörlüğünde; Prof.Dr. Ebru Uzunoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Belgin Bahar, Prof.Dr. Çisil Sohodor Bir, Aslı Dede, Emrah Kurum, Rana Birden, Özge Kiraz, Arda Öztaşkın ve Dr. İzel Levi Coşkun ile RESPECT 2023 araştırmasının verileri ışığında tartışma gerçekleşiyor.

HESAP VEREBİLİRLİK İLETİŞİMİNDE SİVİL TOPLUMUN ROLÜ

11 Eylül 2023
Danışma Kurulu üyelerimizden Prof. Dr. Haluk Gürgen’ in moderasyonunda kurumsal destekçilerimiz ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile REPMAN GÜNDEM toplantısı gerçekleştirilecektir.

Hesap verebilirlik kurum itibarının kapısını aralayabilir mi? Hesap verebilirlik uygulamaları itibar risklerini azaltır mı? Krizler hesap verebilirlik anlayışında neleri değiştirebiliyor? Krizlerin içindeki hesap verebilirlik iletişimi nasıl yönetilmeli? Dozu iyi ayarlanmamış şeffaflık krizlere davet olur mu? Bütün bu soruların cevapları değerlendirildiğinde hesap verebilirlik iletişiminde sivil toplumun etkisi ve rolü nedir?

Paydaşlar özelinde (tüketiciler, tedarikçiler, yatırımcılar, kamu kurum yöneticileri, müşteriler, yerel halk ve toplum genelinde) hesap verebilirlik beklentileri nerelerde yoğunlaşıyor? İletişim bu anlamda nasıl yönetiliyor?

Hesap verebilirlikten ne anlamalıyız? Hesap verebilirliğin iletişiminden ne anlamalıyız? Şeffaflıktan ne anlamalıyız?

Şeffaflık ve hesap verebilirlik performansının “etik” ile ilişkisi nasıl sorgulanmalı?

HESAP VEREBİLİRLİKTE PAYDAŞLARLA NEREDE UZLAŞMA SAĞLANABİLİR?

02 Ekim 2023
Şeffaflık ve hesap verebilirlik kurum itibarının kapısını aralayabilir mi? Hesap verebilirlik uygulamaları itibar risklerini azaltır mı? Krizler hesap verebilirlik anlayışında neleri değiştirebiliyor? Krizlerin içindeki hesap verebilirlik iletişimi nasıl yönetilmeli? Dozu iyi ayarlanmamış şeffaflık krizlere davet olur mu?

Paydaşlar özelinde (tüketiciler, tedarikçiler, yatırımcılar, kamu kurum yöneticileri, müşteriler, yerel halk ve toplum genelinde) şeffaflık ve hesap verebilirlik beklentileri nerelerde yoğunlaşıyor? İletişim bu anlamda nasıl yönetiliyor? Hesap verebilirliğin; etik ve adil olmak, sorumlu ve şeffaf olmakla ilişkisi nasıl sorgulanmalı? İletişim yönetiminde nelere dikkat edilmeli.

İş dünyası hesap verebilirlik iletişimini nasıl yapıyor? Şeffaflık iletişimi yapıyor mu/kaçıyor mu? İletişim profesyonellerinin gündeminde şeffaflık ve hesap verebilirlik iletişimi nerede duruyor?

Beyin Fırtınası danışma kurulu üyelerimizden Dr. Sertaç Doğanay moderasyonunda yönetilecektir.

Hesap Verebilirlik Yükselen Değer
Danışma Kurulu üyelerimizden Prof. Dr. Haluk Gürgen’ in moderasyonunda kurumsal destekçilerimiz ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile REPMAN GÜNDEM toplantısı gerçekleştirilecektir.

Hesap verebilirlik kurum itibarının kapısını aralayabilir mi? Hesap verebilirlik uygulamaları itibar risklerini azaltır mı? Krizler hesap verebilirlik anlayışında neleri değiştirebiliyor? Krizlerin içindeki hesap verebilirlik iletişimi nasıl yönetilmeli? Dozu iyi ayarlanmamış şeffaflık krizlere davet olur mu? Bütün bu soruların cevapları değerlendirildiğinde hesap verebilirlik iletişiminde sivil toplumun etkisi ve rolü nedir?

Paydaşlar özelinde (tüketiciler, tedarikçiler, yatırımcılar, kamu kurum yöneticileri, müşteriler, yerel halk ve toplum genelinde) hesap verebilirlik beklentileri nerelerde yoğunlaşıyor? İletişim bu anlamda nasıl yönetiliyor?

Hesap verebilirlikten ne anlamalıyız? Hesap verebilirliğin iletişiminden ne anlamalıyız? Şeffaflıktan ne anlamalıyız?

Şeffaflık ve hesap verebilirlik performansının “etik” ile ilişkisi nasıl sorgulanmalı?

Şeffaflık ve hesap verebilirlik kurum itibarının kapısını aralayabilir mi? Hesap verebilirlik uygulamaları itibar risklerini azaltır mı? Krizler hesap verebilirlik anlayışında neleri değiştirebiliyor? Krizlerin içindeki hesap verebilirlik iletişimi nasıl yönetilmeli? Dozu iyi ayarlanmamış şeffaflık krizlere davet olur mu?

Paydaşlar özelinde (tüketiciler, tedarikçiler, yatırımcılar, kamu kurum yöneticileri, müşteriler, yerel halk ve toplum genelinde) şeffaflık ve hesap verebilirlik beklentileri nerelerde yoğunlaşıyor? İletişim bu anlamda nasıl yönetiliyor? Hesap verebilirliğin; etik ve adil olmak, sorumlu ve şeffaf olmakla ilişkisi nasıl sorgulanmalı? İletişim yönetiminde nelere dikkat edilmeli.

İş dünyası hesap verebilirlik iletişimini nasıl yapıyor? Şeffaflık iletişimi yapıyor mu/kaçıyor mu? İletişim profesyonellerinin gündeminde şeffaflık ve hesap verebilirlik iletişimi nerede duruyor?

Beyin Fırtınası danışma kurulu üyelerimizden Dr. Sertaç Doğanay moderasyonunda yönetilecektir.
REPMAN TARTIŞMA 2022 KONUŞMACILAR
İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Nursel Ölmez Ateş, iş hayatına Migros Türk T.A.Ş.’de Metod Organizasyon ve Planlama Departmanı’nda uzman yardımcılığı pozisyonu ile başladı. Ardından Migros’un yurtdışı operasyonlarından Ramstore’a İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı ve Ramenka’nın Rusya’nın en başarılı insan kaynakları uygulamalarına sahip şirketi seçilmesinde önemli rol oynadı....
Timur Karaoğlu, 1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmasının ardından 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Karaoğlu, 2001 yılında Kale Grubu Şirketleri’nden Kale Pazarlama bünyesinde Kalekim Ürün Sorumlusu olarak iş hayatına başladı. 2007 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi MBA programını bitiren Karaoğlu, Kale Pazarlama Şirketinde Satış Müdür...
Türkiye’nin farklı sektörlerinin önde gelen şirketlerinde 23 yılı aşkın tecrübesi bulunan Nurçin Koçoğlu, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olmasını takiben Paris’te yer alan Grenoble Ecole de Management Üniversitesi’nde “Dijital İş Stratejisi” yüksek lisansını tamamladı. Koçoğlu, profesyonel kariyerine Mercedes-Benz Türk’te başladıktan sonra Turkcell’e geçiş yaptı ve burada 7 yıl boyunca Pazarlama fonksiyonunun farklı birimlerinde yöneticilik görevinde...
1975 doğumlu olan Mutlu Kutlu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra Trakya Üniversitesi’ne devam etmiş ve 2009 yılında da Sabancı Üniversitesinde MBA programını tamamlamıştır. İş yaşamına 1996 yılında Güral Elektrik şirketinde başlayan Kutlu, çalıştığı dönemde Üretim, Kalite Güvence, Personel Yönetimi, Satın Alma bölümlerinde görev yapmış olup, aynı zamanda şirketin Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasında ve...
REPMAN BEYİN FIRTINASI 2022 KONUŞMACILAR
1967 yılında Ankara’da doğan Ender Ferruh Arslan, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini, 1992 yılında yine aynı üniversitede Mekatronik Mühendisliği dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1989-1992 yılları arasında NIKON Europe BV’nin Türkiye Distribütörü Hitaş şirketinde Pazarlama Uzmanı, 1992-1999 yılları arasında Arçelik’te sırasıyla Ürün Geliştirme Mühendisi, Ankara Fabrikası’nda yeni seri bulaşık...
Türkiye’nin farklı sektörlerinin önde gelen şirketlerinde 23 yılı aşkın tecrübesi bulunan Nurçin Koçoğlu, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olmasını takiben Paris’te yer alan Grenoble Ecole de Management Üniversitesi’nde “Dijital İş Stratejisi” yüksek lisansını tamamladı. Koçoğlu, profesyonel kariyerine Mercedes-Benz Türk’te başladıktan sonra Turkcell’e geçiş yaptı ve burada 7 yıl boyunca Pazarlama fonksiyonunun farklı birimlerinde yöneticilik görevinde...
REPMAN FORUM 2020 İtibarın “Pandemi” Sınavı
REpman 2023 Destekçilerimiz
REPMAN Stratejik İşbirlikleri
RepMan Forum 2023 İşbirlikleri
brandsuite logo2020-01
goodworks_destek-150x90
REPMAN FORUM 2019'da “Krizler Kaosa Dönüşürken İtibarı Yönetmek`` konusunu işledik
REPMAN ETKİNLİKLERİNDEN
KAYIT

Etkinlikler herkesin katılımına açıktır. Etkinliklerin video kaydı Sürdürülebilir Bir Dünya ve RepMan Youtube ve www.repman.com.tr sayfalarında yer alacaktır.

Tüm etkinlikler 10.30-13.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

RepMan sosyal medya kurumsal ve danışma kurulu üyelerinin kişisel sosyal medya hesaplarına ek olarak Sürdürülebilir Bir Dünya Platformu’nun LinkedIn’deki 50 bin üyesi ve yine aynı platformun 7 bini aşkın WhatsApp grup üyesi iletişim faaliyetlerimiz için devrede olacaktır. Etkinlikleri izleyebilmek için belirtilen tarih ve saatte Sürdürülebilir Bir Dünya LinkedIn veya YouTube sayfalarındaki “canlı yayın”a tıklamanız yeterlidir.

Tüm etkinliklerimiz ücretsizdir. Ancak kayıt ve katılım için bir sivil toplum kuruluşuna dilediğiniz miktarda yaptığınız katkıyı belgeleyen dekont ile kayıt formunun doldurulması gerekmektedir. Bir kerelik kayıt tüm etkinlikleri çevrimiçi izlemek için yeterlidir.