Dr. Öğr. Üyesi Belgin Bahar

Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans programından mezun Belgin Bahar, 2009 yılında Galatasaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2018 yılında Fransa’da Bordeaux Üniversitesi İşletme Bölümünde doktorasını tamamlamıştır. Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışan Belgin Bahar, İşletme Bölümü Örgütsel Davranış Anabilim Dalı Başkanıdır. İşletme Etiği, Girişimcilik, Yönetim ve Organizasyon gibi dersler vermektedir. Ayrıca, Galatasaray Üniversitesi İşletme Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısıdır. Dr. Öğr. Üyesi Belgin Bahar’ın etik liderlik, kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal itibar yönetimi ve sürdürülebilirlik gibi konularda çeşitli ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır.

  • Ünvan
    Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi