RepMan Gündem 2023-1

REPMAN 2021 forum teması olarak karşımıza “güven” kavramı çıktı. İtibarın çıktısı olan “güven” ile ilgili sıkıntılarımız var. Özellikle enformayon teknolojilerinin her bir yanımızı kuşattığı dünyamızda kime neden güvenelim sorusu sürekli zihnimizi meşgul ediyor.

Teknoloji dünyasında dezenfarmasyonun hayatı şekillendirdiği bir ortamda “güvenebilmenin” ne kadar önemli bir unsur olduğunu tekrar keşfettik. Ünlüler, fenomenler, “influencer” lar “güven pazarının” yeni olmasa bile öne çıkan oyuncuları oldular.

İlişkilerimizin içinde olduğu kadar kurumlarla da “güven” yolculuğu yapmak istiyoruz? Ama nasıl?

Güvenebilmek “hangi vaz geçişlerle” mümkün olabiliyor? Liderlerin güveni yönetmek konusundaki rolleri ne? Kırılan, hasar gören güveni onarmak mümkün mü? Kurumların toplumla olan güven köprüsünün kırılganlığının sinyalleri var mı?

Bütün bu soruları ve daha fazlasını REPMAN FORUM 2021’de konuşacağız. Konuyla ilgili yapılmış RESPECT araştırmasının sonuçlarını paylaşacağız.

RepMan yılın ikinci etkinliğinde "hesap verebilirlik iletişimi ortamları ve araçlarını" tartışıyor. Hangi araçları ne zaman hangi paydaşlara yönelik kullanmak gerekiyor. Geri bildirim nasıl alınmalı, iyileştirme alanları nasıl yönetilmeli? Prof.Dr. Haluk Gürgen'in moderatörlüğünde; Prof.Dr. Ebru Uzunoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Belgin Bahar, Prof.Dr. Çisil Sohodor Bir, Aslı Dede, Emrah Kurum, Rana Birden, Özge Kiraz, Arda Öztaşkın ve Dr. İzel Levi Coşkun ile RESPECT 2023 araştırmasının verileri ışığında tartışma gerçekleşiyor.
Cevapla
Event Details
Sponsors