Serra Titiz

Serra Titiz, bir sosyal girişimci olarak, 2003 senesinden beri sürdürülebilir kalkınma alanında çalışmaktadır. Türkiye’de farklı sivil toplum örgütlerinde gençler, kadınlar ve mesleki gruplarla birlikte çalışmış, sivil toplumda sahada ve yönetim seviyesinde oluşturduğu uzmanlıklarını şirketlerin toplumsal yatırım ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla bütünleştirmiş, model olan ve sosyal etkisi yüksek projelere imza atmıştır.
Serra Titiz, 2007 yılında kar-amacı gütmeyen Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı şirketini kurmuştur. Mikado, sürdürülebilir kalkınma için modeller geliştiren bir sosyal girişimdir. Mikado, sorumlu bir özel sektörün oluşumuna, sürdürülebilir ve şeffaf bir sivil toplumun gelişimine ve sosyal inovasyon ile toplumsal değişime katkı sağlayan çalışmalar yürütmektedir. (www.mikadoconsulting.com) Mikado, Türkiye’nin ilk B Corp şirketi olmakla gurur duymaktadır. Ayrıca, 2013 yılından beri B Corp tarafında “Dünya için En İyi Şirketler” arasında yer almaktadır.
Mikado bünyesinde gelişen modellere bir örnek, “Gelecek Daha Net” Gençlik platformudur. www.gelecekdaha.net, gençlerin gelecekleri ile ilgili bilinçli karar vermelerini sağlamak amacıyla bilgi ve tecrübeyi yer ve zaman kısıtı olmadan, gençler ve profesyoneller arasında yaratıcı yöntemlerle paylaştıran, teknoloji yoluyla sosyal inovasyon örneği bir sosyal girişimdir.
Serra Titiz, Mikado bünyesinde yürüttüğü çalışmaları yanısıra UNDP projelerinde de kıdemli uzman olarak yer almaktadır.
2012 yılında Eisenhower fellow, 2013 yılında da ASHOKA Fellow seçilmiştir. BMW Sorumlu Lider ödülü sahibidir.
Serra Titiz, lisansını Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde; yüksek lisansını ise Aston Business School (İngiltere, Birmingham) İşletme Bölümünde tamamlamıştır.

  • Ünvan
    Mikado Consulting Kurucusu ve Sosyal Girişimci