Emrah Kurum

Çevre mühendisliği eğitimi alan Emrah Kurum, mezun olduktan sonra sosyal girişimci olarak sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yaptı. Sürdürülebilirliğin iletişim tarafında EKOIQ Dergisi’nde çalıştı. Uluslararası Proje ve Eğitim Merkezi’nde şirketlerin sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleri geliştirmesi ve Sabancı Üniversitesi’nde Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinde üniversite-sanayi işbirliği üzerine görev ve sorumluluklar aldı.

2013’te Türkiye’nin sürdürülebilirlik alanındaki ilk ve tek etkinlik platformu olan Çevreci Etkinlikleri kurdu. Çevreci Etkinlikler Platformu ile Alternatif Çevre Mühendisliği Buluşmaları, Çevre ve Sanat Buluşmaları, Geleceğin Sürdürülebilirlik Liderleri gibi birçok projeyi hayata geçirdi. 50’den fazla etkinlikle binlerce kişiye doğrudan dokunan atölyeler ve etkinlikler tasarladı ve uyguladı. Çevreci Etkinlikler Platformu ile Kasım 2015’te Bilgi Üniversitesi Genç Sosyal Girişimci Ödülleri’nde sosyal girişimcilik ödülü aldı.

Şu an Türkiye’de sürdürülebilirlik çalışmalarının yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapan Sürdürülebilirlik Adımları Derneği Kurucu Başkanlığını yapmaktadır. Kurumlarda ve toplum hayatında gereken dönüşümün gerçekleşmesine katkıda bulunmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getirmek için dernek bünyesinde yeni proje ve etkinlikleri hayata geçirdi.

Bu kapsamda sürdürülebilirliğin anlaşılması ve yaygınlaşması için iletişim, iş birliği ve çalışan gönüllülüğü üzerine çalışmalar yürütmektedir. İnsanların yaptığı işten bağımsız olarak, istediği ekolojik ve toplumsal etkiyi yapabileceğine olan inancıyla dernek üye ve gönüllüleriyle birlikte çalışmaya ve projeler geliştirmeye devam etmektedir.

2019 yılında Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği tarafından gelecek nesillerin daha duyarlı ve aktif vatandaş olmalarını teşvik etmek, onlara ilham vermek amacıyla hayata geçirilen “TOYP – Türkiye’nin On Başarılı Genci” ödülleri kapsamında “Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik” kategorisinde ödül aldı.