RepMan Beyin Fırtınası 2022

REPMAN 2021 forum teması olarak karşımıza “güven” kavramı çıktı. İtibarın çıktısı olan “güven” ile ilgili sıkıntılarımız var. Özellikle enformayon teknolojilerinin her bir yanımızı kuşattığı dünyamızda kime neden güvenelim sorusu sürekli zihnimizi meşgul ediyor.

Teknoloji dünyasında dezenfarmasyonun hayatı şekillendirdiği bir ortamda “güvenebilmenin” ne kadar önemli bir unsur olduğunu tekrar keşfettik. Ünlüler, fenomenler, “influencer” lar “güven pazarının” yeni olmasa bile öne çıkan oyuncuları oldular.

İlişkilerimizin içinde olduğu kadar kurumlarla da “güven” yolculuğu yapmak istiyoruz? Ama nasıl?

Güvenebilmek “hangi vaz geçişlerle” mümkün olabiliyor? Liderlerin güveni yönetmek konusundaki rolleri ne? Kırılan, hasar gören güveni onarmak mümkün mü? Kurumların toplumla olan güven köprüsünün kırılganlığının sinyalleri var mı?

Bütün bu soruları ve daha fazlasını REPMAN FORUM 2021’de konuşacağız. Konuyla ilgili yapılmış RESPECT araştırmasının sonuçlarını paylaşacağız.

REPMAN FORUM 2022 tartışmalarının ışığında şirketler hangi iletişim alanlarına öncelik vermeli? İletişim stratejilerinin önündeki engeller neler? Kurum içi iletişim bu dönemde bir adım öne mi çıkıyor? CEO’ların rol model kimliklerinde neleri görmek istiyoruz? Sivil toplum kuruluları ile işbirliği alanlarında eskiden olmayan “yeni” neler var/olmalı? Paydaş katılımcılığı iklim krizi gündeminde nasıl yönetilmeli? Prof. Dr. Haluk Gürgen'in moderatörlüğünde etkinliğimizi kurumsal destekçilerimizin konuşmacılarının katılımı ile zenginleştiriyoruz
REPMAN PANEL çıktıları ışığında temel sorunlar ve çözüm alanları neler? İklim krizi ile birlikte yaşam yeniden şekilleniyor. Hem de zamana karşı yarış içinde. Bir yandan ESG (Economic, Social, Governance) ile yeniden tanımlanmakta olan iş modelleri var. Bir yanda da 2030 ve 2050 karbon nötr hedefleri… Tedarik zincirlerinin yapılanması, finans kuruluşlarının ESG performansı odaklı politikaları şirketleri kökten değişime zorluyor. Bu zorlu değişim süreci hangi iletişim politikaları ile desteklenecek, iletişimin rolü ne olacak? Kırılma noktalarında kurum itibarına yapılmış olan yatırımın geri dönüşü nerelerde, nasıl olacak? RepMan Danışma Kurulu Üyemiz Tayfun Zaman'ın moderatörlüğünde etkinliğimizi kurumsal destekçilerimizin konuşmacılarının katılımı ile zenginleştiriyoruz
REPMAN FORUM- REPMAN PANEL- REPMAN GÜNDEM çıktıları dikkate alınarak “Neyi, nasıl yapmalı?” tartışması ve bir manifesto tasarımı yapılması Sponsor şirket temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kanaat önderleri, iletişim uzmanlarının katılımı ile “Beyin Fırtınası Toplantısı” gerçekleştirilecektir. RepMan Kurucu Başkanı Salim Kadıbeşegil'in moderatörlüğünde etkinliğimizi kurumsal destekçilerimizin konuşmacılarının katılımı ile zenginleştiriyoruz
1967 yılında Ankara’da doğan Ender Ferruh Arslan, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini, 1992 yılında yine aynı üniversitede Mekatronik Mühendisliği dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1989-1992 yılları arasında NIKON Europe BV’nin Türkiye Distribütörü Hitaş şirketinde Pazarlama Uzmanı, 1992-1999 yılları arasında Arçelik’te sırasıyla Ürün Geliştirme Mühendisi, Ankara Fabrikası’nda yeni seri bulaşık...
Türkiye’nin farklı sektörlerinin önde gelen şirketlerinde 23 yılı aşkın tecrübesi bulunan Nurçin Koçoğlu, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olmasını takiben Paris’te yer alan Grenoble Ecole de Management Üniversitesi’nde “Dijital İş Stratejisi” yüksek lisansını tamamladı. Koçoğlu, profesyonel kariyerine Mercedes-Benz Türk’te başladıktan sonra Turkcell’e geçiş yaptı ve burada 7 yıl boyunca Pazarlama fonksiyonunun farklı birimlerinde yöneticilik görevinde...
Cevapla
Event Details
Sponsors