Fikret Sebilcioğlu

Fikret Sebilcioğlu, Cerebra Muhasebe ve Danışmanlık Firması’nın yönetici ortağıdır. Muhasebe, finansal raporlama, iç kontrol sistemi, iç denetim, adli muhasebe ve suistimal denetimleri ile uyum programları konularında 25 yıldan daha fazla tecrübeye sahiptir.

Fikret, uluslararası kurumsal müşterilere, kurumsal yönetim kurullarına, “C” seviyesindeki yöneticilere, etik ve uyum yöneticilerine, şirket hukuk müşavirleri ile avukatlara, muhasebe, finansal raporlama, iç kontroller ve adli muhasebe ile suistimal incelemeleri konularında hizmet veren kıdemli bir danışmandır. Fikret özellikle hizmet, üretim, otomotiv, enerji, dayanıklı tüketim malları, medya ve inşaat sektörlerinde sunduğu geniş hizmet yelpazesi ile müşterilerine risklerin yönetilmesi, kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi ve performansın arttırılması konularında destek vermektedir

Fikret Türkiye’de yerleşik birçok uluslararası şirkete UFRS, U.S. GAAP, iç kontroller, iç denetim ve Sarbanes & Oxley Kanunu’na uyum alanlarında hizmet vermiştir. İç kontrol sistemlerinin tasarlanması ve uygulanması ile operasyonel etkinliklerinin test edilmesi; iç denetim mekanizmasının tasarlanması ve iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi; finansal raporlama sistemlerinin ve raporlama paketlerinin tasarlanması ile muhasebe politika ve prosedürlerinin oluşturulması konularında spesifik tecrübeye sahiptir.

2009 yılından itibaren beyaz yakalı suistimalleri, varlıkların kötüye kullanılması, rüşvet, fatura komisyonları (kickback), finansal tablo suistimalleri, Foreign Corrupt Practices Act and UK Bribery Act kanunlarına uyum ile karmaşık adli muhasebe alanlarında birçok hassas projeler yönetmiştir. Ayrıca Fikret rüşvet ile mücadele programları, kurum içi inceleme programları ile etik ve uyum programlarına ilişkin projelerde yer almıştır.

Ağırlıklı olarak beyaz yakalı suistimal vakaları, şirket alımları sonrasında ortaya çıkan ihtilaflar, suistimal incelemeleri ve karmaşık finansal ve muhasebe konularında birçok uluslararası ve yerel hukuk bürolarına, ceza ve medeni hukuk davalarını ilişkin danışmanlık hizmeti vermiştir. Fikret ayrıca ICC kurallarına göre yürütülen tahkim davalarına konu olan ihtilaflara ilişkin projelerden yer almıştır. Hukuk müşavirleri ve avukatlara ek olarak, Fikret ve ekibi birçok adli muhasebe ve suistimal inceleme projelerinde bilgi işlem uzmanları, güvenlik uzmanları ve dedektiflik şirketleri ile işbirlikleri yapmıştır.

Cerebra’dan önce, Fikret PwC İstanbul ve Rotterdam ofislerinde 1993-2008 yılları arasında 15 sene çalışmıştır. Bu dönemde birçok hakla açık ve özel şirketlerin bağımsız denetim projelerinde çalışmıştır. PwC Rotterdam’da çalışırken Hollanda haricinde İngiltere ve Belçika’da da birçok projede yer almıştır.

Fikret, 2007 yılında merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Sertifikalı Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği (Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) tarafından verilen ve suistimalle mücadelede dünyada en çok tercih edilen unvan olan Suistimal İnceleme Uzmanı (CFE) unvanını almıştır. Fikret ayrıca TRACE Rüşvetle Mücadele Uzmanlığı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Kamu Gözetimi Kurumu tarafında verilen Bağımsız Denetçi unvanlarına sahiptir.

Özyeğin Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak İş Etiği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusunda iders veren Fikret, ayrıca bir çok sivil toplum örgütünde aktif bir şekilde görev almaktadır. Etik ve İtibar Derneği’nin (TEID) ve Transparency International Türkiye’nin (Uluslararası Şeffaflık Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi, ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) Türkiye’nin Danışma Kurulu üyesidir.

Ayrıca ACFE USA, Türkiye İç Denetim Enstitüsü ve İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ISMMMO) üyesidir. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nde 2009-2015 yılları arasında üç dönem yönetim kurulu üyeliği yapmış ve halen TKYD’nin faaliyetlerine ilişkin aktif olarak çalışmalar yapmaktadır.

Fikret, kurumsal yönetim, kurumsallaşma, bağımsız denetim, finansal raporlama, iç kontroller, suistimal önceleme ve inceleme, rüşvetle mücadele uyum programları ile etik ve uyum programları gibi konulara ilişkin bir çok konferans, seminer ve panellerde konuşmacı olmuştur. Ayrıca, kariyeri boyunca bir çok makale yayınlamış, sayısız eğitim programlarında konuşmacı ve eğitmen olarak görev almıştır. Fikret, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından yayınlanan Aile Şirketleri Yönetim Rehberi ile Ekonomi Gazeteciliği İçin Kurumsal Yönetim El Kitabını hazırlayan ekipte bulunmuştur.

  • Ünvan
    Yönetici Ortak CFE, SMMM, TRACE Rüşvetle Mücadele Uzmanı